(Pressemeddelelse) Overvågningsvirksomhed vil sikre vækst med ordentlighed og sikkerhed
CCTV, Kolding ©2019 Palle Peter Skov

(Pressemeddelelse) Overvågningsvirksomhed vil sikre vækst med ordentlighed og sikkerhed

(Svensk version längst ner)

Med et solidt regnskab og en ny partner skruer Kolding-virksomheden CCTV Nordic op for ambitionerne. Væksten skal ske med etik og ordentlighed i højsædet. CCTV Nordic leverer ekspertrådgivning og avancerede systemer til kameraovervågning af alt fra boreplatforme til Brøndby Stadion.

Selvom omfanget af overvågningskameraer og registrering er mindre omfattende i Norden end i mange andre lande, er emnet og branchen ofte til debat. For ét er selve overvågningen, noget andet er, hvordan optagelserne bliver opbevaret og anvendt, og hvem der har adgang til dem.

 Netop de spørgsmål har virksomheden CCTV Nordic, der leverer nogle af de mest avancerede overvågningsløsninger i Danmark og resten af Norden, en klar holdning til.

“Det er de færreste, der egentlig har et problem med kameraerne og overvågningen i sig selv. Det, der skaber utryghed, er tvivlen om, hvem der kan se optagelserne og hvad optagelserne kan blive brugt til. Samtidig er der stigende fokus på at sikre systemerne mod it-kriminelle og det er her, vi for alvor skal være skarpe, da konsekvenserne ved et IT angreb kan være uoverskuelige” siger Jesper Dybdahl, CEO og partner i CCTV Nordic.

Overvågning med holdning

Derfor nøjes CCTV Nordic ikke med at sælge overvågningsløsninger til eksempelvis den svenske mineindustri, olieraffinaderier og pengeinstitutter. Virksomheden sælger udstyr og software, der er fremstillet med sikkerhed i højsædet – og altid ledsaget af kompetent rådgivning om både opsætning og brug af udstyret og om opbevaring, adgang og behandling af de optagelser, det bliver brugt til at foretage. Dermed vil CCTV Nordic gøre sit til at sikre, at overvågningen sker forsvarligt, og at kun de, der skal have adgang til optagelserne, faktisk har det.

“Vi vil ikke levere udstyr og løsninger med indbyggede svagheder eller ligefrem muligheder for, at andre end de, der skal have adgang til optagelserne, kan få det. Kameraovervågning skal bruges til eksempelvis at optimere produktion og logistik og til at skabe tryghed i det offentlige rum. Ikke det modsatte,” fastslår Jesper Dybdahl.

Fra boreplatforme til Brøndby Stadion

Ofte er der tale om højt specialiseret udstyr og avancerede løsninger, som for eksempel overvågningssystemet med ansigtsgenkendelse, der skal holde uromagere ude fra Brøndby Stadion og termiske kameraer, der både er sikret mod korrosion, brand og godkendt til at kunne installeres i områder med eksplosive gasser på boreplatforme i Nordsøen.

Løsningerne er typisk leveret i samarbejde med Panasonic og den canadiske softwaregigant Genetec, der har lige så klare holdninger til kvalitet og sikkerhed som CCTV Nordic.

Solidt grundlag for vækst

Dermed har virksomheden med hovedsæde i Kolding og datterselskab i Sverige både solide og troværdige samarbejdspartnere og en holdning til sine ydelser. Den kombination har fået den erfarne erhvervsmand Henning Weisz til at engagere sig i CCTV Nordic som investor og partner.

“CCTV Nordic har en stærk og troværdig position i en branche, der er i rivende udvikling. Samtidig har vi passionerede eksperter, der har markante holdninger til både sikkerhed og til kvaliteten af den rådgivning og de produkter, vi leverer. Det solide grundlag udgør et stort potentiale for vækst, og det skal jeg hjælpe med. Både i form af kapitaltilførsel og forretningsudvikling af virksomheden,” fortæller Henning Weisz.

CCTV Nordic har allerede en lang række prominente kunder og opruster nu i både Danmark og Sverige. Inden længe åbner virksomheden et såkaldt Experience Center i Malmø, hvor produkter, løsninger og muligheder både kan præsenteres og demonstreres.

Svensk version:

Övervakningsverksamhet säkerställer tillväxten genom anständighet och säkerhet 

Med ett solidt konto och en ny delägare skruvar CCTV Nordic upp sina ambitioner. Tillväxt måste ske med etik och integritet i framkant. CCTV Nordic tillhandahåller expertrådgivning och avancerade kameraövervakningssystem till allt från industrier som till exempel oljerafinaderier till fotbollsarenor som Brøndby Stadium.

Även om antalet övervakningskameror och registrering av personer är mindre omfattande i Norden än i många andra länder diskuteras ämnet och branschen ofta. En oro är själva övervakningen, en annan är hur inspelningarna lagras och används samt vem som har tillgång till dem.

”Få människor har faktiskt problem med kamerorna och själva övervakningen. Det som skapar osäkerhet är tvivel om vem som kan se bilderna och vad bilderna kan användas till. Samtidigt är det allt större fokus på att säkra systemen mot IT-brottslingar och det är här vi verkligen behöver vara skarpa, eftersom konsekvenserna av en IT-attack kan vara otänkbara” säger Jesper Dybdahl, VD och partner för CCTV Nordic.

Företaget säljer utrustning och mjukvara med hög säkerhet – alltid åtföljd av kompetent rådgivning för korrekt installation samt rätt användning av utrustningen som exempelvis åtkomst och bearbetning av inspelad video. CCTV Nordic kommer att göra sitt yttersta för att se till att övervakningen sker korrekt och att bara de som måste ha tillgång till kameror och dess inspelningar faktiskt har det.

”Vi kommer inte att tillhandahålla utrustning och lösningar med inbyggda svagheter där det till och med kan finnas möjlighet för andra än de som ska, att ha tillgång till inspelat material. Kameraövervakning bör exempelvis användas för att optimera produktion och logistik samt skapa säkerhet i det offentliga rummet. Inte tvärtom”, säger Jesper Dybdahl.

Från borrplattformar till fotbollsarenor
Ofta i dessa typer av projekt levereras specialutrustning och avancerade lösningar. Ansiktsigenkänning håller huliganer borta från Brøndby Stadium medan värmekameror som är skyddade mot korrosion samt som är certifierade för EX-klassade områden används på oljeplattformar i Nordsjön.

Lösningarna levereras vanligtvis i samarbete med Panasonic och den kanadensiska programvarujätten Genetec, som båda har lika tydliga riktlinjer vad gäller kvalitet och säkerhet som CCTV Nordic.

Solid grund för tillväxt
Som ett resultat har företaget med kontor i Kolding, Danmark och en filial i Malmö, Sverige både solida och trovärdiga affärspartners samt rätt attityd till dess tjänster, vilket är betydande jämfört med många andra aktörer i branschen. Denna kombination har fått den erfarna affärsmannen Henning Weisz att engagera sig i CCTV Nordic som investerare och partner.

”CCTV Nordic har en stark och trovärdig position i en snabbt utvecklande bransch. Samtidigt har vi passionerade experter som har markerade attityder till både säkerhet och kvaliteten på rådgivning och produkterna vi tillhandahåller. Den solida grunden representerar en stor potential för tillväxt och där kommer jag att hjälpa till i form av kapitalinjektion och affärsutveckling av företaget, säger Henning Weisz.

CCTV Nordic har redan ett stort antal framstående kunder och är nu etablerat i både Danmark och Sverige. Företaget kommer snart att öppna ett så kallat Experience Center i Malmö, där både produkter, lösningar och möjligheter kan presenteras och demonstreras.

Luk menu
×
×

Kurv