Övervakningsverksamhet säkerställer tillväxten genom anständighet och säkerhet

Med ett solidt konto och en ny delägare skruvar CCTV Nordic upp sina ambitioner. Tillväxt måste ske med etik och integritet i framkant. CCTV Nordic tillhandahåller expertrådgivning och avancerade kameraövervakningssystem till allt från industrier som till exempel oljerafinaderier till fotbollsarenor som Brøndby Stadium.

Även om antalet övervakningskameror och registrering av personer är mindre omfattande i Norden än i många andra länder diskuteras ämnet och branschen ofta.

En oro är själva övervakningen, en annan är hur inspelningarna lagras och används samt vem som har tillgång till dem.

”Få människor har faktiskt problem med kamerorna och själva övervakningen. Det som skapar osäkerhet är tvivel om vem som kan se bilderna och vad bilderna kan användas till. Samtidigt är det allt större fokus på att säkra systemen mot IT-brottslingar och det är här vi verkligen behöver vara skarpa, eftersom konsekvenserna av en IT-attack kan vara otänkbara” säger Jesper Dybdahl, VD och partner för CCTV Nordic.

Övervakning med attityd

Företaget säljer utrustning och mjukvara med hög säkerhet – alltid åtföljd av kompetent rådgivning för korrekt installation samt rätt användning av utrustningen som exempelvis åtkomst och bearbetning av inspelad video. CCTV Nordic kommer att göra sitt yttersta för att se till att övervakningen sker korrekt och att bara de som måste ha tillgång till kameror och dess inspelningar faktiskt har det.

”Vi kommer inte att tillhandahålla utrustning och lösningar med inbyggda svagheter där det till och med kan finnas möjlighet för andra än de som ska, att ha tillgång till inspelat material. Kameraövervakning bör exempelvis användas för att optimera produktion och logistik samt skapa säkerhet i det offentliga rummet. Inte tvärtom”, säger Jesper Dybdahl.

Från borrplattformar till fotbollsarenor

Ofta i dessa typer av projekt levereras specialutrustning och avancerade lösningar. Ansiktsigenkänning håller huliganer borta från Brøndby Stadium medan värmekameror som är skyddade mot korrosion samt som är certifierade för EX-klassade områden används på oljeplattformar i Nordsjön.

Lösningarna levereras vanligtvis i samarbete med Panasonic och den kanadensiska programvarujätten Genetec, som båda har lika tydliga riktlinjer vad gäller kvalitet och säkerhet som CCTV Nordic.

Solid grund för tillväxt

Som ett resultat har företaget med kontor i Kolding, Danmark och en filial i Malmö, Sverige både solida och trovärdiga affärspartners samt rätt attityd till dess tjänster, vilket är betydande jämfört med många andra aktörer i branschen. Denna kombination har fått den erfarna affärsmannen Henning Weisz att engagera sig i CCTV Nordic som investerare och partner.

”CCTV Nordic har en stark och trovärdig position i en snabbt utvecklande bransch. Samtidigt har vi passionerade experter som har markerade attityder till både säkerhet och kvaliteten på rådgivning och produkterna vi tillhandahåller. Den solida grunden representerar en stor potential för tillväxt och där kommer jag att hjälpa till i form av kapitalinjektion och affärsutveckling av företaget, säger Henning Weisz.

CCTV Nordic har redan ett stort antal framstående kunder och är nu etablerat i både Danmark och Sverige. Företaget kommer snart att öppna ett så kallat Experience Center i Malmö, där både produkter, lösningar och möjligheter kan presenteras och demonstreras.